24 februarie 2012

Előkészítés

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Tamás Ernő elnök úrral való egyeztetés alapján március 5-i határidővel beadásra kerülnek a HACS első éves működésének megkezdéséhez szükséges beszámolók.
A HACS kiválasztásától az első pályázatok beadásáig tartó folyamat főbb lépéseit szemléltető folyamatábrát jelen bejegyzésben közöljük.
A munkaszerződések aláírására a most beadandó beszámolók jóváhagyását követően 5 munkanapon belül kerül sor, azaz az irodák működésének várható kezdete legkésőbb március 19.

15 februarie 2012

Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a jövő hét folyamán várhatóan benyújtja a HACS az előzetes beszámolókat és azt követően március első felében megköthetők a munkaszerződések a versenyvizsga alapján kiválasztott munkatársakkal.
Az igazgatói versenyvizsga második kiírására beérkezett dokumentumokat a Versenyvizsga Bizottság tagjai folyamatosan értékelik, az eredményekről március első hetéig tájékoztatjuk a jelentkezőket.

10 februarie 2012

Működik az RPS szolgáltatás!

Feburár 10-től elérhető megkezdte működését a RPS szolgáltatás! További részletek: RPS.
A RPS szolgáltatás lényege, hogy segítse a leendő pályázókat megfelelő minőségű és tartalmú projektek kidolgozásában.
A RPS szolgáltatás a HACS Munkaszervezete működésének megkezdéséig csak korlátozott mértékben működik, azaz addig végleges RPS felhívást nem teszünk közzé és a segítségnyújtás is csak azt követően vehető igénybe.
Az első, 322-es intézkedésre vonatkozó RPS előzetes felhívás már hozzáférhető.

09 februarie 2012

Pályázatok előkészítése

Figyelem! A PNDR-ben megszokottól eltérően a Helyi Akciócsoport által meghirdetendő pályázatokhoz, amennyiben beruházás jellegűek (építkezés / constructii si montaj), nem megvalósíthatósági tanulmányt (SF vagy DALI) kell benyújtani, hanem kiviteli tervet (PTh+DDE+CS).
A felkészülést elősegítendő feltöltöttük a LEADER toolkit lapunkra az ellenőrzési nyomtatványokat is. (Lásd az M41 szakasznál.)