24 februarie 2012

Előkészítés

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Tamás Ernő elnök úrral való egyeztetés alapján március 5-i határidővel beadásra kerülnek a HACS első éves működésének megkezdéséhez szükséges beszámolók.
A HACS kiválasztásától az első pályázatok beadásáig tartó folyamat főbb lépéseit szemléltető folyamatábrát jelen bejegyzésben közöljük.
A munkaszerződések aláírására a most beadandó beszámolók jóváhagyását követően 5 munkanapon belül kerül sor, azaz az irodák működésének várható kezdete legkésőbb március 19.