19 iunie 2012

Értesítés

Ezúton is értesítjük a HACS tagjait és az érintetteket, hogy június 27-én a HACS vezető testületei üléseznek:
1. közgyűlés,
2. igazgatótanács,
3. projekteket elbíráló bizottság (CSP).
Az üléseken megvitatják és elfogadják az alapszabály módosítását, az elbírálási rendet, a 2012/1 pályázati kör felhívásait, a kiválasztási szempontokat, megválasztják a fellebbezéseket elbíráló bizottság tagjait, valamint a jogszabályoknak megfelelően módosítják a tagokat képviselő személyeket.
A vezető testületek és a CSP összehívása az alapszabályban foglaltaknak megfelelően megtörtént.