13 martie 2013

Se derulează animarea zonei/ Zajlik a térség potenciális pályázóinak értesitése
     Se derulează animarea zonei Sóvidék-Hegyalja în cadrul sesiuni 1/2013, reamintim potențialilor solicitanți că termenul de depunere a proiectelor este 05.04.2013 ora 12:00.

Zajlik a  pályázók értesitése a LEADER 2013-as első kiírásáról, emlékeztetjük a pályázókat, hogy a benyújtási határidő 2013 április 5. 12.00 óra.

Comunicare/Értesítés

În cadrul sesiunii 1/2013 folosiți ultima versiune a cereriilor de finanțare, valabile la data depunerii, postate pe site-ul www.apdrp.ro pentru fiecare măsura, iar pentru completarea și depunerea consultatâți ghidurile, valabile la data publicării apelurilor de selectie. Contractele de comodat  trebuie încheiate pe o perioadă de cel puțin 10 ani, vă recomandăm 11 ani pentru evitarea problemelor.

A 2013. évi 1. felhívásra beadandó pályázatok esetében kérjük, hogy a www.apdrp.ro oldalról letölthető űrlapot használják: a beadás napján érvényes verziót kell használni. Ugyanakkor a pályázati útmutatók azon változatai érvényesek, amelyek a felhívás megjelenésekor voltak hatályosak. A bérleti szerzödéseket minimum 10 évre kell kötni, a problémák elkerülése végett 11 évre ajánlott megkötni ezeket a szerzödéseket.
A fenti szabályoknak nem megfelelő pályázati dokumentációkat formailag hibásként kénytelen a HACS Munkaszervezete elutasítani. 

05 martie 2013

Reactualizarea strategiei/Stratégia reaktualizálása

S-a început reactualizarea strategiei de dezvoltare locală, așteptăm contribuția dumneavoastră cu ideile de proiecte realizabile în zona Sovidek-Hegyalja, cererea de idei de proiecte este accesabil aici.
Elkezdödött a helyi vidékfejlesztési stratégia reaktualizálása, várjuk az önök hozzájárulását, megvalósitandó projekt ötleteiket a Sóvidék-Hegyalja térségre nézve, a projekt ötlet pályázati ürlap elérhető itt.