13 martie 2013

Comunicare/Értesítés

În cadrul sesiunii 1/2013 folosiți ultima versiune a cereriilor de finanțare, valabile la data depunerii, postate pe site-ul www.apdrp.ro pentru fiecare măsura, iar pentru completarea și depunerea consultatâți ghidurile, valabile la data publicării apelurilor de selectie. Contractele de comodat  trebuie încheiate pe o perioadă de cel puțin 10 ani, vă recomandăm 11 ani pentru evitarea problemelor.

A 2013. évi 1. felhívásra beadandó pályázatok esetében kérjük, hogy a www.apdrp.ro oldalról letölthető űrlapot használják: a beadás napján érvényes verziót kell használni. Ugyanakkor a pályázati útmutatók azon változatai érvényesek, amelyek a felhívás megjelenésekor voltak hatályosak. A bérleti szerzödéseket minimum 10 évre kell kötni, a problémák elkerülése végett 11 évre ajánlott megkötni ezeket a szerzödéseket.
A fenti szabályoknak nem megfelelő pályázati dokumentációkat formailag hibásként kénytelen a HACS Munkaszervezete elutasítani.