31 octombrie 2013

S-a lansat sesiunea 2/2013 kiírásra került


S-a lansat sesiunea 2/2013, măsurile lansate sunt următoarele; 112-instalarea tinerilor fermieri, 123-creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere, 312-dezvoltarea intreprinderii, 321-servicii de bază pentru economie și populația rurală, 421-implementarea proiectelor de cooperare. Pentru informați detaliată consultați secțiunea Măsuri/Intézkedések. Data depuneri a proiectelor este 29.10.2013, ora 12:00

A LEADER 2/2013-as kiírása a következő intézkedésekre kezdetét vette; 112-fiatal gazda támogatás, 123-nagyobb hozzáadott értékű élelmiszeripar, 312-vállalkozásfejlesztés, 321-alapszolgáltatások a gazdaságért és vidéki lakóságért és 421-együttműködési projektek megvalósítása. Részletes információkat a Măsuri/Intézkedések menüpont alatt talál. A pályázatok leadási htárideje, 2013 október 29-e 12:00 óra

Sesiunea 2/2013 Kiírás


S-au finalizat caravanele de promovare  la Asociația Sóvidék-Hegyalja privind  sesiunea 2/2013.La data de 31 octombrie, vor fi lansate cinci măsuri,112-instalarea tinerilor fermieri, 123-creșterea valorii adăugate a  produselor agricole și forestiere, 312-dezvoltarea intreprinderii, 321-servicii de bază pentru economie și populația rurală, 421-implementarea proiectelor de cooperare. În continuare stăm la dispoziția celor interesați în depunerea unui proiect.

A LEADER 2/2013 Kiírását megelőzöen befejeződött a tájékoztatás a térségben, a október 31-én, kiírásra kerülö intézkedések; 112-fiatal gazda támogatás, 123-nagyobb hozzáadott értékű élelmiszeripar, 312-vállalkozásfejlesztés, 321-alapszolgáltatások a gazdaságért és vidéki lakóságért és 421-együttműködési projektek megvalósítása, a kiírás megjelenése október 31-e. Továbbra is állunk rendelkezesére az érdeklődöknek.

29 octombrie 2013

Comunicare/Értesítés

Aducem la cunoștința celor  interesați  că am publicat PDL-ul aprobat și acordul de modificare a strategiei sub meniul PDL/HVS
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy közzétettük a jóváhagyott HVS-t és a stratégia módosítás jóváhagyását a PDL/HVS menüpont alatt találják.

24 octombrie 2013

Bune practici /Jó gyakorlat În programul FEADR, Axa IV LEADER, solicitantul Asociația Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület a depus un proiect în  măsura 313- Dezvoltarea turismului, numită Dezvoltarea turismului în zona omogenă Sóvidék-Hegyalja în valoare de 94.969 euro, 430.209 lej, în 2012  care este în curs de realizare.
 Asociația s-a achiziționat și montat 3 sisteme informatice (echipamente) de informare turistică (echipamentele sunt de tip touchscreen, funcționează 24 ore pe zi cu informații despre posibilități de cazare, atracții turistice etc.) în comunele Zetea, Vărșag și Lupeni.
Prima cerere de plata a fost depus și rambursat în cadrul programului, iar depunerea a tranșei următoare este în derulare.

A LEADER program keretén belül, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület, 313- Turizmusfejlesztésben, Integrált turizmusfejlesztés Sóvidék-Hegyalja homogén térségben cimű pályázata, 94.969 euro, 430.209 lej értékben a 2012-es év folyamán kerűlt benyújtásra.
A pályázat megvalósítása folyamatban van, sikeres szerződéskötést követően az egyesület 3 darab turisztikai informaciós eszközt (touchscreen tipusú, a nap 24 órájaban működő információs eszköz, amely naprakész információkkal szolgál szálláshelyekről, látnivalokról stb. ) vásárolt és szerelt fel Zetelaka, Varság és Farkaslaka községekben.
Az első részletre a visszaigénylési iratcsomó leadása és a pénzek visszatéritése megvalósult és a következő részlet visszaigénylési iratcsomójának leadása folyamatban van.