24 octombrie 2013

Bune practici /Jó gyakorlat În programul FEADR, Axa IV LEADER, solicitantul Asociația Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület a depus un proiect în  măsura 313- Dezvoltarea turismului, numită Dezvoltarea turismului în zona omogenă Sóvidék-Hegyalja în valoare de 94.969 euro, 430.209 lej, în 2012  care este în curs de realizare.
 Asociația s-a achiziționat și montat 3 sisteme informatice (echipamente) de informare turistică (echipamentele sunt de tip touchscreen, funcționează 24 ore pe zi cu informații despre posibilități de cazare, atracții turistice etc.) în comunele Zetea, Vărșag și Lupeni.
Prima cerere de plata a fost depus și rambursat în cadrul programului, iar depunerea a tranșei următoare este în derulare.

A LEADER program keretén belül, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület, 313- Turizmusfejlesztésben, Integrált turizmusfejlesztés Sóvidék-Hegyalja homogén térségben cimű pályázata, 94.969 euro, 430.209 lej értékben a 2012-es év folyamán kerűlt benyújtásra.
A pályázat megvalósítása folyamatban van, sikeres szerződéskötést követően az egyesület 3 darab turisztikai informaciós eszközt (touchscreen tipusú, a nap 24 órájaban működő információs eszköz, amely naprakész információkkal szolgál szálláshelyekről, látnivalokról stb. ) vásárolt és szerelt fel Zetelaka, Varság és Farkaslaka községekben.
Az első részletre a visszaigénylési iratcsomó leadása és a pénzek visszatéritése megvalósult és a következő részlet visszaigénylési iratcsomójának leadása folyamatban van.