21 decembrie 2013

Listă de selecție intermediară sesiunea 2/2013 - 2013. évi 2. felhívás átmeneti listája

Vă anunţăm că lista de selecţie intermediară a proiectelor depuse în sesiunea 2/2013 a fost publicată la secţiunea de MĂSURI/ INTÉZKEDÉSEK. Contestaţiile pot fi depuse la sediul GAL în termen de 5 zile de la primrea notificării sau în maxim 10 zile lucrătoare de la postarea listei pe pagina de web a GAL-ului.
Vă mulţumim pentru interesul acordat axei LEADER.

Megjelent a 2013.  évi 2. felhívás átmeneti kiválasztási listája a MĂSURI / INTÉZKEDÉSEK menüpont alatt. Fellebbezés a HACS székhelyén nyújtható be, az értesítés átvételétől számított öt napon belül, vagy a honlapon való közzétételtől számított tíz napon belül.
Köszönjük a LEADER tengely iránti érdeklődését!

06 decembrie 2013

Sesiunea 3/2013 Kiírás

S-au finalizat caravanele de promovare  la Asociația Sóvidék-Hegyalja privind  sesiunea 3/2013.La data de 09 decembrie, vor fi lansate patru măsuri,111-formare profesională și acțiuni de informare, 123-creșterea valorii adăugate a  produselor agricole și forestiere, 312- înființarea și dezvoltarea intreprinderilor, 323- conservarea și punerea în valoare a patrimoniului rural. Apelurile și ghidurile afernte măsurilor lansate sunt publicate sub meniul Măsuri/Intézkedések. În continuare stăm la dispoziția celor interesați în depunerea unui proiect.

A LEADER 3/2013 Kiírását megelözően befejeződött a tájékoztatás a térségben, a december 9-én, kiírásra kerülő intézkedések; 111-szakmai képzés és tájékoztatás, 123-nagyobb hozzáadott értékű élelmiszeripar, 312-vállalkozásfejlesztés, 323-vidéki örökségvédelem, a kiírás megjelenése december 9-e. A kiírásokra vonatkozó felhivások illetve útmutatók a Măsuri/Intézkedések menüpont alatt lettek közzétéve. Továbbra is állunk rendelkezesére az érdeklődöknek.


04 decembrie 2013

Comunicare/Értesítés

Aducem la cunoștința celor  interesați  că am publicat PDL-ul v.4 aprobat și acordul de modificare 03.12.2013 a strategiei sub meniul PDL/HVS
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy közzétettük a jóváhagyott v.4-es HVS-t és a dec.03.2013-i stratégia módosítás jóváhagyását a PDL/HVS menüpont alatt találják.

03 decembrie 2013

Comunicare: Curs de instruire pentru lideri locali și pentru personalul Compartimentului Administrativ GAL/Értesítés: Képzés a helyi vezetők és a HACS munkacsoport tagjainak


Aducem la cunoștința celor  interesați faptul că am publicat documentația a cursului de instruire pentru lideri locali și pentru personalul Compartimentului Administrativ GAL sub meniul Public/Nyilvánosság,
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy közzétettük a helyi vezetők és a HACS munkacsoport tagjainak a képzésével kapcsolatos dokumentációt a  Public/Nyilvánosság menüpont alatt.