24 august 2017

Vă anunțăm că Măsura 4.3 ( Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri,pășuni,fănețe) nu poate fi lansată,deoarece este necesar  o modificare de strategie.

Értesítjük az érdekelteket,hogy a 4.3 intézkedés ( Biomassza készítéséhez szükséges eszközök gépek vásárlása) nem kerül kiírásra, mivel szükséges egy stratégia modósítás.