Măsuri SDL 2014-2020

Procedură de evaluare și selecție a proiectelor versiunea 1
Procedură de evaluare și selecție a proiectelor versiunea 2
Procedură de evaluare și selecție a proiectelor versiunea 3
Regulament de organizare și funcționare a comitetului de selecție a proiectelor
Regulament de organizare și funcționare a comisiei de soluționare a contestațiilor
Anunț privind aprobare SDL versiunea 2
SDL- versiunea 2

Măsura 4.3 Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe
Ghidul Solicitantului 4.3
Anexa 1 Cererea de finanțare 4.3 
Anexa 2 Memoriu Justificativ 4.3 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 907/2016 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 28//2008
Anexa 2 Anexă B_SF_MJ 
Anexă 2 Anexă C_SF_MJ 
Anexă 2.1 SF Proiectii financiare si indicatori financiari B_C 
Anexa 3 Lista codurilor CAEN eligibile 
Anexa 4 Declarație către GAL 
Anexa 5 Fișa măsurii 4.3 
Anexa 6.1 Declaratie incadrare in microîntreprindere și întreprindere mică  
Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis 
Anexa 6.3 Declaratie neîncadrare firme în dificultate 
Anexa 7 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private
Anexa 8 Instrucțiuni evitare condiții artificiale  
Apel 4.3  
Apel 4.3 simplificat
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren
Raport de Evaluare Sesiune nr. 2 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M4.3
Raport de Selecție Final M4.3


Măsura 6.4 Servicii de calitate pentru populație
Ghidul Solicitantului 6.4 
Anexa 1 Cererea de finanțare 6.4 
Anexa 2 Memoriu Justificativ 6.4 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 907/2016 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate HG 28//2008
Anexa 2 Anexă B_SF_MJ 
Anexă 2 Anexă C_SF_MJ 
Anexă 2.1 SF Proiectii financiare si indicatori financiari B_C 
Anexa 3 Lista codurilor CAEN eligibile  
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Fișa măsurii 6.4 
Anexa 6.1 Declaratie incadrare in microîntreprindere și întreprindere mică  
Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis
Anexa 6.3 Declaratie neîncadrare firme în dificultate 
Anexa 7 Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării private
Anexa 8 Instrucțiuni evitare condiții artificiale  
Apel 6.4 
Apel 6.4 simplificat 
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren 
Raport de Evaluare Sesiune nr. 2 din 2018
Raport de Selecție Intermediar M 6.4
Raport de Selecție Final M 6.4

Măsura 7.2E Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasa și pe energie solară activă 
Ghidul Solicitantului 7.2E 
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2E 
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii
Anexa 5 Declarație către GAL
Apel 7.2E 
Apel 7.2E simplificat 
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate criterii selecție / pe teren


Măsura 7.2RSP Infrastructură pentru servicii publice și sociale
Ghidul Solicitantului 7.2RSP
Anexa 1 Cererea de finanțare 7.2RSP
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI/MJ model
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii 7.2 RSP SDL
Anexa 5 Lista UAT cu valori IDUL
Anexa 6 Declarație raportare GAL
Apel 7.2RSP
Apel 7.2 RSP varianta simplificată
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren 
Anunț de prelungire a sesiunii 1/2018
Raport de Evaluare Sesiune nr. 1 din 2018
Raport de Selecție Intermediar 7.2RSP
Raport de Selecție Final M7.2RSP


Măsura 7.6 Promovarea meșteșugurilor tradiționale
Ghidul solicitantului 7.6 - consultativ
Anexa 1 Cererea de Finanțare 7.6 - consultativ
Anexa 2 Studiu de Fezabilitate/DALI/MJ model
Anexa 3 Recomandări analiza cost beneficiu
Anexa 4 Fișa măsurii 7.6
Anexa 5 Declarație raportare GAL
Apel 7.6 - consultativ
Apel 7.6 varianta simplificată - consultativ
Fișa de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii selecție / pe teren  - consultativ


Măsura 16.3 Cooperare:turism
Ghidul solicitantului 16.3
Anexa 1 Cererea de Finantare 16.3 Cooperare:turism
Anexa 2.1 Model plan de marketing/Studiu
Anexa 2.2 Model Memoriu Justificativ M16.3
Anexa 3 Fișa măsurii M16.3
Anexa 4 Declarație raportare GAL
Anexa 5 Declarație privind respectarea reguli de minimis
Anexa 6 Declarație încadrarare în categoria de microîntreprindere și întreprindere mică
Anexa 7 Declarație neîncadrare firme în dificultate
Anexa 8 Acord de cooperare pentru constituire parteneriat M16.3
Apel 16.3 varianta lungă
Apel 16.3 varianta simplificată HU
Apel 16.3 varianta simplicată RO
Fișa de verificare:conformitate/eligibilitate/criterii de selecție/pe terenMăsura 16.4 Cooperare: produse locale 
Ghidul solicitantului 16.4 
Anexa 1 Cererea de finanțare 16.4 
Anexa 2 Plan de marketing/studiu
Anexa 2 model SF/DALI
Anexa 3 Fișa măsurii 16.4
Anexa 4 Declarație către GAL
Anexa 5 Acte normative utile
Anexa 6 Acord de cooperare
Anexa 7 Anexa 1 TFUE
Anexa 8 Aferentă STP din cadrul național legislativ de implementare
Anexa 9 Lista localități HNV
Anexa 10 Declarație de încadrare în întreprindere micro și mică
Anexa 11 Declarație de neîncadrare firmei în dificultate
Apel 16.4
Apel 16.4 varianta simplificată 
Fișe de verificare: conformitate / eligibilitate / criterii de selecție / pe teren