Regiune/Térség

În momentul de faţă GAL – Sóvidék-Hegyalja are în componenţa sa 30 de membri (Consiliul Judeţean Harghita, 9 UAT-uri, 19 ONG-uri și o persoană fizică), acoperind un teritoriu cu 8 comune și un oraș, 42.535 locuitori, 1.018,25 km2. 
Din punctul de vedere al caracterului fizic, social şi economic, un „teritoriu” poate fi definit în contextul LEADER ca o zonă omogenă, limitată ca dimensiune, dar având suficientă capacitate şi consecvenţă pentru a elabora şi aplica strategii de dezvoltare viabile. Astfel, teritoriul reprezintă o grupare de comunităţi locale care împărtăşesc o identitate comună bazată pe un sentiment de apartenenţă la acelaşi mediu natural şi cultural.
Teritoriul compus din localităţile Sovata, Praid, Corund, Lupeni, Brădeşti, Satu Mare, Zetea, Dealu şi Vărşag are o lungă istorie comună. Localităţile Sovata, Praid, Corund, Lupeni, formează ţinutul Sóvidék, iar Brădeşti, Satu Mare, Zetea, Dealu şi Vărşag, ţinutul Hegyalja, numele generic al regiunii fiind Sóvidék-Hegyalja. Legătura fizică a zonei este realizată de către Municipiul Odorheiu Secuiesc, care creează şi linia imaginară de despărţire a teritoriului în două părţi şi anume, Sóvidék și Hegyalja.Jelen pillanatban a GAL – Sóvidék-Hegyalja 30 tagból tevődik össze.( Hargita megye tanácsa,9 község tanácsa,19 civil szervezet és egy magán szemely)magába foglal 8 községet és egy várost,42.535 lakós ,1.018,25 km2  .
Gazdasági szempontból a LEADER egy homogén terület,elegendő kapacitással rendelkezik életképes fejlesztési stratégiák kidolgozásához.A terület olyan helyi közösségek egy csoportja,amelyek azonos identitással rendelkeznek.
A térség két kistérség összefogásával jött létre,ahogy neve is mutatja Sóvidék-Hegyalja.
A térséget alkotó községek a következők :Sóvidék rész- Szováta,Parajd,Korond,Farkaslaka.
Hegyalja részhez tartozik :Fenyéd,Máréfalva,Zetelaka,Varság és Oroszhegy.